QorIQ

POC-HMI1022

NXP QorIQ P1022搭載パネルボックスです。

POC-VME1013/1022(MPX1013/1022搭載VME産業用ボードコンピュータ)

QorIQ P1013シングルコアまたはP1022デュアルコアプロセッサ搭載VMEボードコンピュータです。

POC-VME2020(MPX2020搭載VME産業用ボードコンピュータ)

QorIQ P2020デュアルコアプロセッサ搭載VMEボードコンピュータです。